PRZEGLĄDY OKRESOWE

PRZEGLĄDY OKRESOWE

Wykonujemy przeglądy odbiorcze i okresowe (półroczne, roczne i pięcioletnie), wymagane przez aktualnie obowiązujące prawo budowlane. W ramach przeglądu dokładnie zbadamy stan instalacji elektrycznej, okablowania niskiego i średniego napięcia, szaf rozdzielczych, stacji transformatorowych. Po każdym przeglądzie sporządzamy protokół, w którym znajduje się spis usterek instalacji oraz informacje o zużyciu poszczególnych elementów wraz z zaleceniami dotyczących dalszego użytkowania i postępowania.

  • przeglądy odbiorcze i okresowe
  • przeglądy stanu instalacji elektrycznej
  • przeglądy okablowania niskiego i średniego napięcia
  • przeglądy szaf rozdzielczych
  • przeglądy stacji transformatorowych

Sprawdź nasze referencje