POMIARY ELEKTRYCZNE

POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych, ochrony odgromowej, stacji transformatorowych, rezystancji izolacji przewodów, uziemienia, pętli zwarcia, testy wyłączników różnicowo-prądowych, natężenia oświetlenia, przeciwporażeniowe stanu izolacji. Pomiary takie wymagane są przez obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego. Badania przeprowadzamy specjalistycznymi urządzeniami posiadającymi aktualne certyfikaty kalibracji. Po przeprowadzonych pomiarach przygotowujemy i przekazujemy pełny raport w formie protokołów pomiarowych.

  • pomiary instalacji elektrycznych
  • pomiary ochrony odgromowej
  • pomiary stacji transformatorowych
  • pomiary rezystancji izolacji przewodów
  • pomiary uziemienia, pętli zwarcia
  • pomiary natężenia światła

Sprawdź nasze referencje