INSTALACJE ENERGETYCZNE

INSTALACJE ENERGETYCZNE

Wykonujemy sieci elektroenergetyczne. Projektujemy i budujemy przyłącza energetyczne SN i NN. Dostarczamy oraz montujemy stacje transformatorowe SN/NN, linie napowietrzne oraz wewnętrzne. Zajmujemy się ich konserwacją, obsługą, naprawą i modernizacją. Przeprowadzamy niezbędne przeglądy i pomiary minimalizując ryzyko awarii. Posiadamy do tego niezbędne uprawnienia oraz wiedzę. Instalacje realizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

  • wykonujemy sieci elektroenergetyczne
  • projektujemy i budujemy przyłącza energetyczne SN i NN
  • instalujemy linie kablowe napowietrzne i wewnętrzne
  • montujemy stacje transformatorowe
  • przeprowadzamy konserwacje, naprawy i modernizacje stacji transformatorowych

Sprawdź nasze referencje