INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oferujemy usługi elektryczne oraz budujemy profesjonalne instalacje elektryczne w średnich i dużych obiektach mieszkaniowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Wykonujemy instalacje wewnętrzne jak i zewnętrzne, a w tym instalacje odgromowe i uziemiające. Instalujemy urządzenia oświetlenia obiektów podstawowe, awaryjne oraz ewakuacyjne. Projektujemy i montujemy kompletne rozdzielnice elektryczne. Rozbudowujemy także istniejące już instalacje. Nasz wykwalifikowany zespół posiada do tego niezbędne uprawnienia oraz wiedzę.

  • instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne
  • instalacje odgromowe i uziemiające
  • instalacje urządzeń oświetleniowych podstawowych, awaryjnych i ewakuacyjnych
  • instalacje rozdzielnic elektrycznych
  • rozbudowa istniejących instalacji
  • usługi elektryczne

Sprawdź nasze referencje